Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ chép 29 – Do lượng công việc quá nhiều, dự kiến ngày 27/4/2021 hồ sẽ mở cửa câu lại. (2021-04-24 16:14:32)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Do lượng công việc quá nhiều, dự kiến ngày 27/4/2021 hồ sẽ mở cửa câu lại.
Hồ dự định bồi 12 bao, suất câu 500k/10h.
Mong ae cần thủ sắp xếp qua ủng hộ nhà hồ!
P/s: ĐÁY HỒ ĐÃ HÚT RẤT SẠCH!
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart