Hồ chép 29 – Do hẻm 496 Dương Quảng Hàm đang sửa chữa nâng đường nên sẽ gây khó khăn cho ae c (2021-05-08 08:36:33)

Hữu Ích+9
Hữu Ích+9

Do hẻm 496 Dương Quảng Hàm đang sửa chữa nâng đường nên sẽ gây khó khăn cho ae cần thủ đến hồ câu.
Vì vậy ae đi theo phía đường Phạm Huy Thông mới kèo dài phía bên Phường 6, đi đến cuối đường rẽ vào hẻm bên tay trái là đi được vào hồ.
Mong ae thông cảm và ủng hộ nhà hồ!
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart