Hồ chép 29 – Chép lên vẫn rất tốt nhé ae, đều hồ luôn! (2021-04-05 10:26:20)

Hữu Ích0
Hữu Ích0Chép lên vẫn rất tốt nhé ae, đều hồ luôn!
👉👉👉Ngày mai t2 5/4/2021 hồ tạm nghỉ một ngày để vét cá con cho ae câu kéo phê hơn nhé!
👉👉👉 Thứ 3 6/4/2021, hồ cho câu lại bình thường, hồ bồi 10 bao chép, giá 300k/5h, 500k/ ngày, 15 cần 500k trở lên hồ tặng 12 xôi 100k/con, chép khoen dưới hồ lên hợp lệ hồ tặng 200k/con , cá khoen thả lại hồ!
Mong ae tiếp tục đến ủng hộ và săn hàng Hugo còn rất nhiều dưới hồ!
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart