Hồ chép 29 – Chép lên vẫn ổn nhé ae, trắm lên 2 còn 4 em dưới hồ, diêu hồng cũng lên lai rai. (2021-05-14 20:35:06)

Hữu Ích+20
Hữu Ích+20

Chép lên vẫn ổn nhé ae, trắm lên 2 còn 4 em dưới hồ, diêu hồng cũng lên lai rai.
Ngày mai chương trình như sau nhé ae:
🌹GAME VUI CUỐI TUẦN THỨ 7 15/05/2021🌹
Hồ thả 10 bao chép, 2 bao diêu hồng. Ngoài ra hồ tiến hành kéo cá dưỡng bên ao nhỏ và cá dưỡng trong dèo khoảng 400kg thả hết xuống hồ lớn.
Giá cần: 400k/10h
– Đủ 18 cần hồ tặng xôi nhất tiếng 200k. Từ 28 cần trở lên xôi nhất tiếng 400k, nhì tiếng 200k.
– Thơi gian tính xôi: 10h-16h
Chân thành cảm ơn ae luôn ủng hộ nhà hồ!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart