Hồ chép 29 – Chép lên ok nhé ae, Ngọc Trinh vẫn nguyên 7 em dưới hồ chờ ae. (2021-05-04 18:54:14)

Hữu Ích+32
Hữu Ích+32

Chép lên ok nhé ae, Ngọc Trinh vẫn nguyên 7 em dưới hồ chờ ae.
Để tăng thêm cảm giác câu cho ae, Hồ chép 29 thử nghiệm thả thêm cá diêu hồng để ae săn.
Ngày mai 10/5/2021 hồ bồi cá như sau: 3 bao chép và 2 bao diêu hồng. Hồ cấm đánh mồi đông lạnh.
Mong ae ủng hộ nhà hồ dài lâu!
Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart