Hồ chép 29 Chép hôm nay lên vẫn ổn, cần cũng vắng. (2021-03-21 16:44:09)

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Chép hôm nay lên vẫn ổn, cần cũng vắng.
Ngày mai hồ vẫn bồi tiếp 100kg chép, size lớn nhé.
Giá vẫn ko thay đổi, đủ 30 cần hồ tặng 30 cục xôi 50k cho anh em!
Mong ae đến ủng hộ!

Hồ chép 29 Gò Vấp

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart