Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Yếu thì yếu. Vẫn thả trước 40kg cá xuống hồ. Lúc 21h35. Tối thứ 4 (1/3/23). Hẹn (2023-03-01 22:10:48)

Hữu Ích+42
Hữu Ích+42


Yếu thì yếu. Vẫn thả trước 40kg cá xuống hồ. Lúc 21h35. Tối thứ 4 (1/3/23). Hẹn 11h, thứ 5 thả tiếp lần 2.
Hồ câu cá voi con.
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh.
Hotline 0917478007


2023-03-01 22:10:48

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart