Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Tri Ân Cùng Quý Cần Thủ. Kính Mời.

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Voi Con Tri Ân Cùng Quý Cần Thủ. Kính Mời.

Nội dung cụ thể Ngày Tri Ân Hồ Lóc -Chép Voi Von.
Thứ 6. Ngày 5/2/2021.
Nhằm đáp ứng ngày tri ân được đúng nghĩa và đứng trước tình hình dịch bệnh đang phức tạp khó lường. Voi Con kính xin gửi nội dung cho ngày tri ân như sau:

1.Quý Cần Thủ Được Tri Ân: là Quý Cần Thủ Câu Cá Lóc – Cá Chép thường xuyên ủng hộ với Voi Con.

2.Voi Con bố trí nhân viên phục vụ hồ lóc chép duyệt khách thân quen tại cổng. Do vậy Quý Cần Thủ thân quen tuyệt đối không mang kèm cần thủ lạ đến hồ, Quý Cần ít ủng hộ, hay chưa ủng hộ Hồ Voi Con cho Voi Con xin cáo lỗi, xin hẹn tri ân lần sau.

3. Riêng AE Quý Cần Thủ câu Chim Tra. Xin Cho Voi Con cáo lỗi vì không làm ngày tri ân được. Lý do vì 1 năm không thành công cho hồ chim tra. (Huy vọng đầu năm có thông báo cầu ân)

4. Riêng Quý Cần Thủ câu hàng ngày và những Quý Cần Thủ luôn đồng hành với Voi Con trong những năm qua. Voi Con Gọi là thân thân thiết. Voi Con xin dành sàn gỗ để Quý Cần tiện giải bày tâm sự.

5. Cảm ơn. Có gì sai sót mong Quý Cần Thủ Thông Cảm.

6. Hết lời. Kính Chúc Quý Cần Vui và Thành Công rực rở trong năm mới.
Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart