Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Tối Thả cá lóc trước. (2021-11-22 21:59:19)

Hữu Ích+8
Hữu Ích+8


Tối Thả cá lóc trước.
21h30. Tối thứ 2. Voi con thả trước 50kg cá lóc. Hẹn thả 50kg lần 2 lúc 10h, thứ 3 (mai).

(Voi Con có nhộng ong nhé)
Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 bình quới, p.28, q.bình thạnh


2021-11-22 21:59:19

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart