Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Thực hiện thả 50kg cá lóc. Lúc 21h30. Tối thứ 4. (Khách ra về). (29/12/2021). Hẹ (2021-12-29 22:20:39)

Hữu Ích+14
Hữu Ích+14


Thực hiện thả 50kg cá lóc. Lúc 21h30. Tối thứ 4. (Khách ra về). (29/12/2021). Hẹn 10h sáng thứ 5 thả tiếp hơn 30kg cá lóc lần 2. Tổng thả thứ 5 là hơn 80kg cá lóc. Hồ câu cá voi con


2021-12-29 22:20:39

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart