Hồ Câu Voi Con – Thứ 7, ngày 9/10. Hồ Câu Voi Con Khai Trương Hồ Chép-Lóc nhé. (2021-10-05 23:02:55)

Hữu Ích+23
Hữu Ích+23


Thứ 7, ngày 9/10. Hồ Câu Voi Con Khai Trương Hồ Chép-Lóc nhé.
1. Voi Con Đã phân từng ô an toàn để Quý Cần yên tâm ngồi kéo cá.
2. Theo thông tin từ Quý Cần nhắn gửi thì voi con sẻ tiếp nhận Quý Khách có thẻ xanh nhé. (Vì tính chất an toàn chung, rất mong Quý Khách Thông cảm).
3. Dữ khoản cách an toàn khi giao tiếp nha. (Gruop đi chung thì giao tiếp tự do với người trong gruop).
4. Hiện tại Voi Con có ĐẦU BẾP MỚI Và đã cải thiện bếp hoàn tất. Điều này giúp Voi Con phục vụ việc ăn uống giản cách an toàn, ngon hơn. (Đã bán mang về).
5. Mấy ngày đầu Voi Con thả cá chép liên tục, sau đó thả Lóc-Chép xen kẻ như sưa. (Em công bố lịch thả sau).
6. “Nói chung là em sợ. Quý Khách sợ không nè !!!Kakaka”


2021-10-05 23:02:55

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart