Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – THÔNG BÁO ĐỎ. (2021-04-22 14:41:25)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

THÔNG BÁO ĐỎ.
Tối nay. Lúc 21h30. Thứ 5.(22/4/2021)
Voi Con Thả dèo chép lô. Được thu từ thứ 2 đến hết thứ 5.

Số lượng hơn 170 con chép (1,4kg đến 2kg)

“Do vậy: thứ 6 voi con không thả cá zin nhé”

Lý do bun dèo sớm: Cá thu lại nhiều Quá. Nên cần bun dèo để ổn định tình hình tiếp tục vui. Hết.

HỒ CÂU CÁ VOI CON
2021-04-22 14:41:25


Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart