Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Thả trước 35kg cá lóc. Tối thứ 3. Khi khách ra υề. Hẹn 11h trưa thứ 4 thả tiếp 3 (2022-08-02 22:11:00)

Hữu Ích+47
Hữu Ích+47


Thả trước 35kg cá lóc. Tối thứ 3. Khi khách ra υề. Hẹn 11h trưa thứ 4 thả tiếp 35kg cá lóc. (Thứ 3 lên 2 khoen. Tồn dưới hồ 18 khoen + 1 cá khoen đồng đạo làm rớt xᴜốɴɢ hồ). Hồ câu cá voi con.


2022-08-02 22:11:00

(*3*)

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart