Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Thả cá lóc. (2022-02-21 21:47:23)

Hữu Ích+17
Hữu Ích+17


Thả cá lóc.
Thả 60kg lóc. Lúc 21h30. Tối thứ 2. Hẹn Thả 40kg lần 2 lúc 15h chiều thứ 3. Tổng thả thứ 3 là 100kg cá lóc.
Hồ câu voi con.
Hẻm 546 bình quới , p.28, q.bình thạnh
☎ 0917478007


2022-02-21 21:47:23

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart