Hồ Câu Voi Con – Thả Cá Chim. Mai Thứ 7. Khai Đao nhé. (2021-11-26 12:08:40)

Hữu Ích+25
Hữu Ích+25


Thả Cá Chim. Mai Thứ 7. Khai Đao nhé.
Mới sáng nói. Giờ em về và Thả 194kg cá CHIM Luôn nhé. Lúc 10h34, thứ 6.
THỨ 7 (mai) (ngày 27/11). Em khai Trương Hồ Chim nhé.
Hồ Câu cá voi con
Hẻm 546 bình quơi, p.28, q.bình thạnh.


2021-11-26 12:08:40

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart