Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Sợ heo yếu, chờ heo mạnh rồi công bố nuôi heo. Chưa qua được 10 tiếng thì lên bờ (2022-03-08 18:01:53)

Hữu Ích+16
Hữu Ích+16Sợ heo yếu, chờ heo mạnh rồi công bố nuôi heo. Chưa qua được 10 tiếng thì lên bờ. Quay ngược lại quá khứ thì chép vàng lên còn nhanh hơn chép 9kg. Quá khứ chép 9kg lên và thả lại hồ chưa tới 24 tiếng thì lại lên tiếp và thả lại hồ thì chưa tới 18 tiếng lại lên và lại thả nhưng cũng 12 tiếng sau lại lên tiếp. thế là em trao cho cần thủ đêm um dưa luôn.Đúng là hồ “cá to lên trước, cá nhỏ lên sau”.
Vậy giờ sao ta. Nuôi heo tiếp nhé.

“Vậy là chet tui luôn rùi. Kaka”


2022-03-08 18:01:53

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart