Hồ Câu Voi Con – Món: giò heo xáo măng, giò heo hầm đu đủ (360k/1kg giò), (2021-09-25 09:16:49)

Hữu Ích+25
Hữu Ích+25

Món: giò heo xáo măng, giò heo hầm đu đủ (360k/1kg giò),
gà tìm ớt hiểm (350k/gà 1,2kg),
vịt nấu chao (350k/con vịt trời),
gà nướng 290/1,2kg),
vịt nướng 290k/con vịt trời)
Alo zalo 0917478007


2021-09-25 09:16:49

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart