Hồ Câu Voi Con – Lẩu Thái, giò heo giả cày, gà hấp mắm nhỉ, chép riêu, chép um dưa, cá chiên giòn (2021-11-14 19:17:20)

Hữu Ích+45
Hữu Ích+45

Lẩu Thái, giò heo giả cày, gà hấp mắm nhỉ, chép riêu, chép um dưa, cá chiên giòn, cá chiên xù, cá chiên mắm, vịt nấu chao, vịt tìm, vịt tìm ớt hiểm, gà tìm ớt hiểm và nhiều món khác…v.v. Đã sẳn sàn phục vụ Quý Cần


2021-11-14 19:17:20

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart