Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Kính thông báo khẩn. (2023-02-16 18:40:35)

Hữu Ích+41
Hữu Ích+41


Kính thông báo khẩn.
Thứ 6, 7 thả CÁ LÓC liên tiếp nhé. (Tình hình là thế này ạ. Gần 400kg Chép dưới hồ vẫn im ru. Nên em tạm ngưng 1 ngày thứ 6, không thả chép.) Thay vào đó là em thả CÁ LÓC.
THỨ 6 THẢ TIẾP 80KG CÁ LÓC,
THỨ 7 THẢ TIẾP 100KG CÁ LÓC.
Rất mong sự thông cảm. Tất cả chỉ vị niềm vui của Quý Cần.
Hồ câu cá Voi Con.
Hẻm 546 bình quới, p.28, bình thạnh
Hotline 0917478007


2023-02-16 18:40:35

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart