Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Kính gửi. (2022-06-13 20:16:41)

Hữu Ích+29
Hữu Ích+29

Kính gửi.
Sáng Thứ 3 (14/6) thả tiếp 80kg chép lớn nhé. (Hồ chuyên chép)

Hồ chuyên Lóc. Thứ 3 đánh suất 4 giờ = 120k nhé.
Tình trạng cá lóc nền nhiều và rất nhiều. Cần đưa lên bờ để làm sạch cá con. Tạo khí thế mạnh cho hồ chuyên lóc sau này.
(Nếu tối thứ 3 nhiều cần em triển khai câu xuyên đêm luôn.)2022-06-13 20:16:41

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart