Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Kính gửi (2021-04-16 10:54:43)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Kính gửi
Quý Cần Thủ Chú Ý khi câu:

Đánh thẳng với vị trí mình đứng câu. Không đánh xéo, đánh méo nhé.

Hiện tại voi con nhận nhiều sự phản ánh về tình trạng đánh xâm phạm lỗ của cần thủ khác. Điều này không hay.

Huy vọng Quý Cần Ủng hộ và phản ánh hơn để xây dựng sân chơi câu cá tốt. Xin cảm ơn.

Hồ Câu Voi Con


2021-04-16 10:54:43


Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart