Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 27/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê. (2022-04-27 08:32:37)

Hữu Ích+21
Hữu Ích+21

Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 27/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê.
chép HEO 8kg có giá trị: 9700
Heo chép vàng (4600k)

Heo đang nuôi hiện tại là chép heo 8kg đang ở dưới hồ.


2022-04-27 08:32:37

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart