Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 27/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê. (2022-04-27 08:32:37)

Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 27/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê.
chép HEO 8kg có giá trị: 9700
Heo chép vàng (4600k)

Heo đang nuôi hiện tại là chép heo 8kg đang ở dưới hồ.


2022-04-27 08:32:37

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính Báo cáo: chép Heo 8kg đến 7h. (14/6) có giá trị: 4200k. (2022-06-14 10:17:37)
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart