Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 25/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê. (2022-04-25 15:17:57)

Hữu Ích+14
Hữu Ích+14

Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 25/4/2022. Bắt đầu có cảm giác tê tê.
chép HEO 8kg lên 9160. (Khuyến khích đề xuất sẻ heo thành 5 con)
Heo đang nuôi hiện tại là chép heo 8kg đang ở dưới hồ.


2022-04-25 15:17:57

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart