Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 2/5/2022. cảm giác tê tê quá. (2022-05-02 09:32:14)

Heo còn dưới hồ: tính đến 7h ngày 2/5/2022. cảm giác tê tê quá.
chép HEO 8kg có giá trị: 11460k. (Khảo sát hiện tại là thích nuôi heo lớn tiếp nha. Tiếp tục lấy kết quả khảo sát bài đã ghim).

Heo đang nuôi hiện tại là chép heo 8kg đang ở dưới hồ.


2022-05-02 09:32:14

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Kính gửi. (2021-12-03 19:19:54)
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart