Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Em thả 56kg cá lóc lần 2. Ngày tri ân. Chốt tổng là hơn 220kg cá đã xuống hồ c

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Em thả 56kg cá lóc lần 2. Ngày tri ân.
Chốt tổng là hơn 220kg cá đã xuống hồ cho ngày tri ân.
Báo cáo: 7h thả 46kg cá lóc
Khoản 8h30 thả 120kg cá chép
9h30 thả tiếp 56kg cá lóc

Hồ câu cá voi con
Hẻm 546 binhHồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart