Hồ Câu Voi Con – Em mới nhận tin. Cám Quốc Sự tài trợ tiếp 20kg cá chép lớn đói cho hồ voi con, t

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Em mới nhận tin. Cám Quốc Sự tài trợ tiếp 20kg cá chép lớn đói cho hồ voi con, thả ngày thứ 6. (Trước ngày khai trương ) Cảm ơn Quốc Sự.
Như vậy tổng lượng cá lóc-chép xuống hồ là 220kg cá.

16 tết. Nhằm ngày thứ 7 tuần này. 27/2/2021. Hồ voi Con kHai trương nhé.

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart