Hồ Câu Voi Con – Em có CÁ TRÊ, CÁ TRA, số lượng ít thôi nha. (2021-09-27 08:41:48)

Hữu Ích+39
Hữu Ích+39

Em có CÁ TRÊ, CÁ TRA, số lượng ít thôi nha.
TRÊ: 40k . TRA: 60Kcho 1 kg. (Không bao ship nhé)
Đặt hàng trước để em câu giao sau 1 ngày
Zalo 09174780072021-09-27 08:41:48

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart