Hồ Câu Voi Con – Dạo này Em Cân Não lắm nha. (2021-04-12 06:52:22)

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Dạo này Em Cân Não lắm nha.
Tiếp tục lên thôi. Sáng thứ 2 thả tiếp 100kg chép zin.

Thứ 3,4,5,67 mỗi ngày điều thả 100kg chép zin nhé. Chủ nhật thả 120kg chép zin.

Chuyện gì đến rùi cũng đến. Nhất định Bảo sẽ hình thành.2021-04-12 06:52:22


Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart