Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – Báo cáo (2022-03-15 07:02:33)

Báo cáo
1. Giá trị hiện có của (HEO 2), nuôi từ 10/3/2022 đến sáng 7h ngày 15/3/2022 là: 1920k. (Dạ Heo đã có thịt nhé). (Vẫn còn dưới hồ).

2. Thứ 3 Voi Con Bỗ sung 4 cá CHÉP VỊT KHOEN TO. Mỗi chép vịt lên bờ hợp lệ là cộng thưởng thêm 200k nhé.

3. Thứ 3 thả 80kg chép Zin.

Hồ câu voi con


2022-03-15 07:02:33

Hồ Câu Voi Con – Voi Con Lóc Chép

Xem thêm  Hồ Câu Voi Con - Thả Lần 17h25. Hồ voi con thả 62kg cá lóc Lần 2 lúc 11h thả 40kg Tổng ngày ch
Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart