Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Voi Con – 11h. Thả 37kg cá lóc và 5 cá lóc khoen. Lần 2. Tổng cá lóc khoen dưới hồ còn là (2022-07-31 11:32:59)

Hữu Ích+22
Hữu Ích+22

11h. Thả 37kg cá lóc và 5 cá lóc khoen. Lần 2. Tổng cá lóc khoen dưới hồ còn là 18 con. Báo cáo: tối qua đã thả 38kg cá lóc và 5 cá lóc khoen.
(Mỗi em cá lóc khoen là 100k, cá khoen bỏ giỏ. Ok nhé) .
Chủ nhật (31/7). Hồ câu cá voi con.2022-07-31 11:32:59

(*5*)

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart