Hồ Câu Út Nguyên Tuần này châm thêm 200kg cá Chim và Tra cho riêng hồ cá tạp. (2022-04-21 15:43:59)

Hữu Ích+35
Hữu Ích+35

Tuần này châm thêm 200kg cá Chim và Tra cho riêng hồ cá tạp.
Cá Chim 3kg : thưởng 100k
Cá Chim đeo khoen: thưởng 200k
Nhất ngày chủ nhật : 200kTuần này châm thêm 200kg cá Chim và Tra cho riêng hồ cá tạp.
Cá Chim 3kg : thưởng 100k
Cá Chim đeo khoen: thưởng 200k
Nhất ngày chủ nhật : 200k

Hồ Câu Út Nguyên, Bình Tân

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart