Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Út Nguyên Thông báo Thứ 3 ngày 7/3/2022. Hồ nghỉ để về gần 4 tấn cá Tra Cá tra size từ 4 (2022-03-05 12:32:15)

Hữu Ích+24
Hữu Ích+24

Thông báo 📢📢📢 Thứ 3 ngày 7/3/2022. 🔊🔊 Hồ nghỉ để về gần 4 tấn cá Tra ↪️Cá tra size từ 4kg đến 12kg.
↪️2 con cá tra bò trên 20kg. Thân mời anh em ghé chơi xem thả cá livestream…


Hồ Câu Út Nguyên, Bình Tân

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart