Hồ Câu Út Nguyên Ngày 10.10 chính thức đập nha Anh Em Hồ mở cửa lại hình thường : từ 7h đến 21h (2021-10-08 18:00:47)

Hữu Ích+19
Hữu Ích+19

Ngày 10.10 chính thức đập 🐷 nha Anh Em 💕💕💕 Hồ mở cửa lại hình thường : từ 7h đến 21h mỗi ngày 💥💥💥 Chủ nhật hàng tuần : hồ cá chuyên Tra
Xôi ngày : 1 thùng bia
Xôi tiếng (15 cần ): 100k
Xôi Bờ : tùy anh em KÊU vui 😉😆😁 💣💣💣 Chủ nhật hàng tuần : hồ tạp Chim Tra Trê
Xôi ngày từ 11h đến 17h : anh em nào lên cá nhiều nhất ngày : 200k

Hồ Câu Út Nguyên, Bình Tân

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart