Hồ Câu Trí Tín – Tổng kết mini game chuyên cá mè tại hồ câu Lê Thị Riêng ngày 02/5/2021: – 2021-05-02 20:07:37

Hữu Ích+37
Hữu Ích+37


Tổng kết mini game chuyên cá mè tại hồ câu Lê Thị Riêng ngày 02/5/2021:
1./ Giải nhất cá mè cân năng 5,255kg nhận cúp và 3400k tiền thưởng nhất ngày, 500k thưởng nhất giờ; 100k thưởng cá vàng.
2./ Giải nhì cá cán nặng 4,71kg nhận cờ lưu niệm và 2500k tiền thưởng nhì ngày, 500k giải nhất giờ.
3./ Giải ba cá cân nặng 4,305kg nhận cờ lưu niệm và 1500k tiền thưởng ba ngày, 500k thưởng nhất giờ.
– Giải giờ 500k và 300k (8giờ).
Tình hình: Hôm nay cá lên rất đều trong các giờ, cá hàng 4kg lên nhiều…
@Ngoài ra hồ câu tài trợ thêm cho 8 giải con cá vàng.
Xin cám ơn tất cả các cần thủ đã ủng hộ, làm cho cuộc thi thêm phần hấp dẫn.
2021-05-02 20:07:37

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart