Hồ Câu Trí Tín – Tổng kết mini game chuyên cá mè ngày 14/11/2021 tại Hồ câu Lê Thị Riêng. – 2021-11-14 17:30:26

Hữu Ích+44
Hữu Ích+44


Tổng kết mini game chuyên cá mè ngày 14/11/2021 tại Hồ câu Lê Thị Riêng.
1./ Giải nhất cá mè cân nặng 7,525Kg đã nhận phần thưởng cúp và tiền mặt 4.000K, 500K nhất giờ, 100K tiền cá.
2./ Giải Nhì cá mè cân nặng 3,89Kg.
3./Giải Ba cá mè cân nặng 3,86Kg.
Chân thành cám ơn tất cả anh em về tham gia giải mini chuyên cá mè hàng tuần vào ngày chủ nhật tại Hồ câu Lê Thị Riêng.
Ngày mai 15/11/2021 hồ cho câu cá thịt tra và mè từ 8 giờ đêns 21 giờ ( có 3 cục xôi từ 18 giờ đế 21 giờ).
2021-11-14 17:30:26

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart