Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Tổng kết mini game chuyên cá mè ngày 05/12/2021 tại Hồ câu Lê Thị Riệng. – 2021-12-05 17:13:16

Hữu Ích+38
Hữu Ích+38


Tổng kết mini game chuyên cá mè ngày 05/12/2021 tại Hồ câu Lê Thị Riệng.
1./ Giải nhất cá mè cân nặng 6,385Kg đã nhận phần thưởng cúp và tiền mặt 4.000K, 500K nhất giờ, 100K tiền cá.
2./ Giải Nhì cá mè cân nặng 5,7Kg đã nhận phần thưởng cờ và tiền mặt 3.000K, 500K nhất giờ, 100k con cá vàng 100K tiền cá.
3./Giải Ba cá mè cân nặng 4,085Kg đã nhận phần thưởng cờ và tiền mặt 2.000K, 500K nhất giờ, 50K tiền cá.
-Giải giờ: 8 giải nhất giờ 500K và 8 giải nhì giờ 300K.
-Giải con cá vàng: 8 giải trị giá 100K.
Chân thành cám ơn tất cả anh em về tham gia giải mini chuyên cá mè hàng tuần vào ngày chủ nhật tại Hồ câu Lê Thị Riêng.
2021-12-05 17:13:16

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart