Hồ Câu Trí Tín – Tổng kết giải mini game chuyên cá mè chủ nhật hàng tuần 07/3/2021 tại hồ câu Lê

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Tổng kết giải mini game chuyên cá mè chủ nhật hàng tuần 07/3/2021 tại hồ câu Lê Thị Riêng.
1./ Giải nhất cá mè cân nặng 9,275kg. Nhận cúp và tiền thưởng 3.000k.
2.) Giải nhì cá mè cân nặng 3,7kg, nhận cờ và tiền thưởng 2.000k.
3./ Giải ba cá mè cân nặng 3,59kg nhận cờ và tiền thưởng 1.000k.
Giải giờ có nhất giờ 600k và nhì giờ 300k (8 giờ- 7.200k)
Ngoài ra hồ trích quỷ hồ thưởng cho con cá vàng mỗi giờ 100k (800k).
Xin cám ơn các cần thủ đã ủng hộ.


Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart