Hồ Câu Trí Tín – Tình hình hôm nay 23/11/2021: – 2021-11-23 21:36:48

Hữu Ích+38
Hữu Ích+38


Tình hình hôm nay 23/11/2021:
– Cá tra nhỏ ăn mạnh (cá thả vào thứ ba tuần trước nay đc 7 ngày) anh em vào tìm cảm giác lấy lại phong độ để chuẩn bị cho ngày thứ sáu 26/11/2021 hồ cho mở dèo…ngoài số cá củ trong đó có gần 500kg cá tra mới jin từ 5kg đến 7kg; gần 500kg cá mè mới hình từ 5kg đến 8kg.
– Cá tra lớn hàng 5,6,7,8 lên lại rai, hôm nay đặc biệt có em 12kg12 lên tại gốc cây si.
– Cá mè hôm nay lên toàn hàng khủng 5,6,7,8,9kg.

2021-11-23 21:36:48

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart