Hồ Câu Trí Tín – Thông báo hồ đã mở dèo , từ thứ hai 29/11/2021 đến thứ sáu hồ phục vụ câu cá thị – 2021-11-28 19:20:27

Hữu Ích+30
Hữu Ích+30


Thông báo hồ đã mở dèo , từ thứ hai 29/11/2021 đến thứ sáu hồ phục vụ câu cá thịt tra và mè đến 21 giờ.
Lưu ý:
– Cá có trọng lượng từ 08kg đến nhỏ hơn 10kg hồ thưởng 300k / con.
– Cá có trọng lượng từ 10kg đến nhỏ hơn 16kg hồ thưởng 500k.
– Cá có trọng lượng từ 16kg hồ thưởng 1000k.
Kính mời các anh em cần thủ vào tìm vài cảm giác nho nhỏ.

2021-11-28 19:20:27

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart