Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Thông báo chương trình thử nghiệm tạm thời áp dụng từ ngày 20/12/2021, nếu anh e – 2021-12-20 17:01:59

Hữu Ích+21
Hữu Ích+21


Thông báo chương trình thử nghiệm tạm thời áp dụng từ ngày 20/12/2021, nếu anh em thấy phù hợp và ủng hộ hồ sẽ tổ chức lâu dài.
– Về nội quy của hồ vẫn hiệu lực, không thay đổi.
Về mồi câu xin được nói rõ để anh em dễ chơi hơn vẫn cấm cháo nguyên chất. Nhưng bún và cháo anh em có thể trộn lẫn để xử lý kỹ thuật cho mồi khi đánh khg bể…nhưng khg được lẫn cháo độc hại đã cấm trong nội quy…mong anh em hiểu.
Về thẻo câu chỉ chấp nhận thẻo ít nhất là chùm nho 4 lưỡi, khg dài quá 15cm.
Về xôi mỗi ngày hồ khuyến mãi 3 xôi từ 18 giờ đến 21 giờ (xôi lớn 200k hồ đủ 20 cần, xôi nhỏ 100k dưới 20 cần).
Cá hợp lệ khi đc giám sát cần thủ xung quanh.
@ Để phục vụ anh em cần thủ câu cá tra hồ tổ chức câu cá thịt có thưởng xôi vào ngày thứ bảy hàng tuần từ 8 giờ đến 16 giờ: Gồm 8 xôi tiếng 100k và 1 xôi nhất ngày 300k; 1 xôi nhì ngày 200k…
– Giá cần có giảm giá cho cần thủ câu đủ 8 giờ là 250k.
– Giá cần còn lại cần thủ tham gia theo suất của nội quy, nhưng ít nhất 150k/ cần.
Chương trình tạm áp dụng từ 20/12/2021. Mong anh em góp ý.
@ Chủ nhật hàng tuần dành cho mini game chuyên cá mè.2021-12-20 17:01:59

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart