Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Thông báo – 2021-11-24 17:21:03

Hữu Ích+31
Hữu Ích+31Thông báo
Hồ câu Lê Thị Riêng cho mở dèo thả cá phục vụ anh em cần thủ câu cá giải trí.
Thời gian: Lúc 21 giờ ngày thứ sáu 26/11/2021.
Lượng cá:
-Gần 500kg cá mè Jin có trọng lượng từ 5kg đến 8kg.
-Gần 500kg cá tra Jin có trọng lượng từ 5kg đến 7kg.
Và cá tra dưởng có trọng lượng từ 5kg đến 12kg khg 1000kg.
Hồ phục vụ chuyên cá tra ngày thứ bảy 27/11/2021 đến 18 giờ; phục vụ mini game chuyên cá mè ngày 28/11/2021 đến 16 giờ.
Các ngày từ thứ hai đến thứ sáu phục vụ câu cá thịt tra và mè đến 21 giờ mỗi ngày.
Kính mời anh em cần thủ tham gia và cùng vui vẻ.


2021-11-24 17:21:03

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart