Hồ Câu Trí Tín – THÔNG BÁO – 2021-03-24 20:29:11

Hữu Ích0
Hữu Ích0


THÔNG BÁO
Hôm nay 24/3/2021 lúc 21 giờ hồ câu Lê Thị Riêng sẽ cho mở dèo thả thêm cá tra và cá mè…phục vụ đam mê các cần thủ, số cá này đã được trử cách nay 20 ngày hy vọng nó sẽ ăn tốt trong sáng mai.
Chương trình Ngự Lâm Quân đang chờ đón các cần thủ với 14 chiếc cúp dành cho cá từ 10kg trở lên.
Kính mời các cần thủ vào tes mồi.
2021-03-24 20:29:11


Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart