Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Thân gửi các cần thủ câu cá tại hồ câu Lê Thị Riêng, thực hiện theo quy định của

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Thân gửi các cần thủ câu cá tại hồ câu Lê Thị Riêng, thực hiện theo quy định của nội quy hồ về việc phòng chóng dịch bệnh.
Nhà hồ trang bị khẩu trang, nước gel xác khuẩn, nước xúc miệng….đầy đủ.
Các cần thủ được sử dụng miễn phí theo nhu cầu.
Đề nghị các cần thủ chấp hành khg tụ tập đông người và SD đủ biện pháp chóng dịch.
Hồ phục vụ câu cá thịt giải trí hết hôm nay 29 tết.
Ngày mai 30 âl và từ mùng 01 đến mùng 3 âl hồ nghỉ têt.
Mùng 4 tết nhằm (15/02/2021) hồ khai trương câu cá thịt tra và mè bình thường.
Hồ không tổ chức câu giải, chỉ câu cá thịt giải trí bình thường.
Kính thông báo cùng các cần thủ.
Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart