Hồ Câu Trí Tín – Ngày mai thứ hai 06/12/2021 đến thứ sáu 10/12/2021 Hồ câu Lê Thị Riêng phục vụ c – 2021-12-05 18:36:36

Hữu Ích+49
Hữu Ích+49

Ngày mai thứ hai 06/12/2021 đến thứ sáu 10/12/2021 Hồ câu Lê Thị Riêng phục vụ câu cá thịt tra và cá mè từ 8 giờ đến 21 giờ. Hồ khuyến mãi 3 xôi 3 giờ cuối từ 18 giờ đến 21 giờ.
Kính mời anh em cần thủ về thư giản kéo một vài con cá giải trí…bầy cá lớn bắt đầu ăn lai rai mồi bún.2021-12-05 18:36:36

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart