Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Ngày mai thứ bảy 12/3/2022 hồ phục vụ câu cá giải trí chuyên cá tra từ 8 giờ đến – 2022-03-11 20:04:54

Hữu Ích+41
Hữu Ích+41


Ngày mai thứ bảy 12/3/2022 hồ phục vụ câu cá giải trí chuyên cá tra từ 8 giờ đến 16 giờ.
– Giá cần 250k câu đủ 8 giờ và tham gia đủ xôi ngày, xôi giờ, cá vàng.
– Anh em khg có thời gian có thể câu lẻ theo suất bình thường và chỉ tham gia xôi giờ.
Tình hình có cá lớn cũng lên lại rai.
@ Cá vàng tuần này đc chiếc máy câu (trị giá 2000k) cá cân nặng 11kg hợp lệ được bắt cá. Đây là quỷ của hồ thưởng cho anh em vì đam mê câu cá tra.


2022-03-11 20:04:54

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart