Hồ Câu Trí Tín – Ngày mai chủ nhật 07/11/2021 hồ câu Lê Thị Riêng thân mời anh em cần thủ câu cá – 2021-11-06 19:17:51

Hữu Ích+14
Hữu Ích+14


Ngày mai chủ nhật 07/11/2021 hồ câu Lê Thị Riêng thân mời anh em cần thủ câu cá mè về tham dự mini game chuyên cá mè.
Thời gian: Từ 8 giờ đến 16 giờ.
Giá cần và cơ cấu giải: cần 600k; 3 giải ngày: nhất, nhì, ba; 16 giải giờ: nhất giờ và nhì giờ, tùy thuộc số cần tham dự tổng 50-50.
Cá thu lại 50k/ con nhỏ hơn 5kg; 100k/ con từ 5kg đến nhỏ hơn 8kg.
# Câu dính cá tra được hoàn tiền mồi 20k/ con.
Mồi câu: Hồ khg câu cám đen, cám tanh nặng, nhẹ, N, D, khg câu cám gạo. Hồ câu sẽ hủy giải của cần thủ, đồng thời mời dừng cuộc chơi khi phát hiện cần thủ gian lận mồi cấm.
Hôm nay em 20kg lên trình diện các anh em, do em nó ăn cần cá tra bằng đuôi nên chưa hợp lệ.
2021-11-06 19:17:51

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart