Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Kính thưa tất cả anh em cần thủ câu cá mè, ngày mai 30/01/2022 đến hẹn, mời anh – 2022-01-29 11:32:32

Hữu Ích+38
Hữu Ích+38


Kính thưa tất cả anh em cần thủ câu cá mè, ngày mai 30/01/2022 đến hẹn, mời anh em đam mê câu cá mè về hồ câu Lê Thị Riêng tham gia mini game chuyên cá mè.
Thời gian từ 8 giờ đến 16 giờ, tổng giải 50-50; hồ tài trợ 8 con vá vàng.
@ Lưu ý: Nếu số cần tham dự từ 45 cần trở lên, giải sẽ đc chia thành 4 giải gồm: Nhất-Nhì-Ba-Tư.
Chương trình Ngự Lâm Quân đang tiếp tục, chương trình tìm cao thủ cá mè đang đến hồi kết.
Tình hình cá ăn tạm ổn có cá lớn.
Thân mời ae về tham gia vui vẻ.


2022-01-29 11:32:32

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart