Hồ Câu Trí Tín – Hugo cá mè lại lên nha anh em, cảm giác của các bạn sướng, cảm giác của tôi là v – 2021-04-07 16:10:42

Hữu Ích0
Hữu Ích0


Hugo cá mè lại lên nha anh em, cảm giác của các bạn sướng, cảm giác của tôi là vui, cá tôi thả lâu rồi từ tháng 10 năm 2020 mà giờ này nó mới chịu lên, lâu nay tôi cứ nghĩ như có đường hầm thông qua sở thú hay sao mà nó khg ăn, còn anh em dân câu thì nghi ngờ “chủ hồ” chưa mình bạch…tôi vui thật nha các bạn, vậy mới thoả đam mê.


2021-04-07 16:10:42


Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart