Ác Nhân Cốc

Nơi "cái ác" thể hiện...

Hồ Câu Trí Tín – Hôm nay thứ sáu 23/4/2021 xin mời anh em câu cá mè vào tes mồi, ngày mai thứ bảy – 2021-04-23 01:49:37

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Hôm nay thứ sáu 23/4/2021 xin mời anh em câu cá mè vào tes mồi, ngày mai thứ bảy hồ ngưng câu cá mè để dưởng cá phục vụ mini game chuyên mè ngày 25/4/2021. Số cá này ước khg 400kg, cá cân nặng tầm 3 kg/ con.
(Hình ảnh mang tính minh hoạ).
Thân mời anh em vào tes mồi coi nó chịu ăn khg.


2021-04-23 01:49:37


Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart