Hồ Câu Trí Tín – Hôm nay ngày 22/02/2021 hồ thả thêm cá tra seize trung bình 3-4-5kg phục vụ đại

Hữu Ích0
Hữu Ích0

Hôm nay ngày 22/02/2021 hồ thả thêm cá tra seize trung bình 3-4-5kg phục vụ đại trà anh em cần thủ.
Vừa qua ngày 18/02/2021 hồ đã bổ sung lính Ngự Lâm cá mè có trọng lượng trên 10kg phục vụ các cao thủ cá mè.
Kính mời anh em vào tìm cảm giác.

Hồ Câu Trí Tín Công Viên Lê Thị Riêng

Ác Nhân Cốc
Logo
Shopping cart